• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Normy

Používanie a vzhľad čiarových kódov upravujú platné technické normy. Pokiaľ čiarové kódy alebo zariadenia na ich spracovanie nespĺňajú minimálne požiadavky medzinárodných noriem, potom technológia automatického snímania nefunguje a nemá prínos, ktorý sa od nej očakáva.

Zoznam platných medzinárodných technických noriem

Číslo normy Názov Poznámka
ISO/IEC 15424 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - data carrier/symbology identifiers Nezavedená do STN
ISO/IEC 15420 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code symbology specification - EAN/UPC Zavedená v STN v slovenskom jazyku
ISO/IEC 16390 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code symbology specifications - ITF-14 Nezavedená do STN
ISO/IEC 15417 Informačné technológie. Automatická identifikácia a spôsoby uchovávania údajov. Špecifikácie čiarového kódu - Code 128 Zavedená v STN v anglickom jazyku
ISO/IEC 15415 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code print quality test specification - Two dimensional symbols. Zavedená v STN v anglickom jazyku
ISO/IEC 15416 Informačné technológie. Automatická identifikácia a spôsoby uchovávania údajov. Špecifikácie skúšok kvality tlače. Lineárne symboly. Zavedená v STN v anglickom jazyku
ISO/IEC 15419 Informačné technológie. Automatická identifikácia a spôsoby uchovávania údajov. Digitálny spôsob tvorby čiarového kódu a skúšky tlače. Zavedená v STN v anglickom jazyku
ISO/IEC 15421 Informačné technológie. Automatická identifikácia a spôsoby uchovávania údajov. Špecifikácie skúšok predlohy čiarového kódu. Zavedená v STN v anglickom jazyku
ISO/IEC 15426-1 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code verifier conformance specification - Part 1: Linear symbols Nezavedená do STN
ISO/IEC 24724 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Reduced Space Symbology (RSS) bar code symbology specification
poznámka: RSS sa od roku 2007 volá GS1 DataBar
Nezavedená do STN
ISO/IEC 16022 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Data Matrix bar code symbology specification Zavedená v STN v anglickom jazyku
ISO/IEC 24723 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - EAN.UCC Composite bar code symbology specification Nezavedená do STN
ISO/IEC 18004 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - QR Code 2005 bar code symbology specification Zavedená v STN v anglickom jazyku

Organizácia GS1 nemá právo rozmnožovať technické normy. Uvedené normy si môžete zakúpiť v Slovenskom ústave technickej normalizácie.