• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

On-line výpočet

Do políčka zadajte číslo a systém sám rozozná, pre aký typ kódu GS1 potrebujete kontrolnú číslicu vypočítať.