• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Online školenia

Ako fungujú štandardy GS1?

Preskúmajte štandardy GS1 “priamo v akcii” na ceste malej fľašky jahodového džemu od pestovateľa k spotrebiteľovi.

GS1 Pravidlá pre prideľovanie GTIN

Prideľovanie identifikátorov GS1 sa riadi presne stanovenými pravidlami. Základným identifikátorom je číslo GTIN. Pravidlá prideľovaniaGTIN je online nástroj, ktorý Vám pomôže pri rozhodovaní o pridelení nového GTIN.

GS1 produktové údaje

Správne a dôveryhodné produktové sú čoraz dôležitejšie. Zákazník sa často rozhoduje podľa informácií na internete, ktoré výrobca nemôže nijako ovplyvniť. GS1 poskytuje služby a nástroje, ktoré Vám umožnia komunikovať správne produktové údaje pre obchodných partnerov, internetové obchody, porovnávače cien a vyhľadávače.

GS1 Databar

GS1 DataBar je lineárny čiarový kód, v ktorom dokážu výrobcovia zakódovať dodatočné údaje o výrobku (dátumy, šarže ...) a obchodník ich dokáže využívať bez zmeny v hardvérovom vybavení.

Identifikácia paliet

Štandardizovaná identifikácia paliet kódom GS1 128 a číslom SSCC umožňuje obchodným partnerom automatizáciu niektorý procesov a zjednodušuje distribúciu tovaru.

Serializácia a GS1 Datamatrix v zdravotníctve

Kód GS1 Datamatrix sa bude od februára 2019 používať na jedinečnú identifikáciu liekov v distribučnom reťazci. V prezentácii nájdete základné informácie o tomto kóde.

Základné funkcie EANonline a tlač paletovej etikety

EANonline je nástroj pre členov GS1 Slovakia, ktorý slúži na evidenciu pridelených kódov, aktualizáciu údajov, tvorbu paletovej etikety a iné. V prezentácii nájdete základné informácie o systéme.

Práca v databáze Naše potraviny

Databáza Naše potraviny slúži dodávateľom a odberateľom na zdieľanie produktových informácií. Prezentácia slúži pre výrobcov a distribútorov, ako krátky návod na používanie a pohyb v užívateľskom prostredí.