• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Partneri GS1

Partner nemusí byť členom alebo používateľom systému štandardov GS1, no potrebuje spĺňať nasledovné požiadavky:

  • uzavrie dohodu o spolupráci, prípadne potvrdí spoluprácu na základe dohodnutých podmienok,
  • umiestni logo GS1 Slovakia s hypertextovým prepojením na svoju webovú stránku a zároveň súhlasí s umiestnením svojho loga na webovú stránku GS1 Slovakia,
  • určí jednu kontaktnú osobu za firmu, ktorá bude komunikovať s GS1 Slovakia (pri zmene osoby danú zmenu nahlási).

Partnerstvo môže byť na dobu určitú vytvorené za konkrétnym účelom alebo trvalé pri plnení stanovených podmienok.