• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Fakturačné údaje GS1 Slovakia

GS1 SLOVAKIA
Nanterská 23
010 08  Žilina

IČO: 35654660
DIČ: 2020701375
IČ DPH: SK2020701375

Banka: VÚB, a.s.
IBAN: SK67 0200 0000 0000 8043 1432
BIC: SUBASKBX

Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb vedeného Okresným úradom v Žiline, registračné číslo: ZZ PO – 51/96.