• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

prepravnejednotkydebug

Prepravné jednotky

K označovaniu paletových balení výrobca spravidla pristupuje až vtedy, keď dostane požiadavku od odberateľa. Odberateľ by mal špecifikovať minimálne požiadavky, ak ich nešpecifikuje, potom sa postupuje podľa dokumentu Európska paletová etiketa.

Čo potrebujete vedieť, aby ste mohli začať:

  • Aké údaje máte do čiarového kódu zakódovať. Údaje sa kódujú pomocou tzv. aplikačných identifikátorov. Zoznam aplikačných identifikátorov by mal dať odberateľ. 
  • Potrebujete softvér, ktorý bude čiarové kódy generovať on-line. Kódy sa totiž vytvárajú až vtedy, keď je skompletizované prepravné balenie. Okrem toho má každá paleta (logistická jednotka) svoj vlastný jedinečný kód SSCC (Serial Shipping Container Code) a paletové štítky nie je možné predtlačiť do zásoby. Dobrý softvér má v sebe zakomponované aplikačné identifikátory a dokáže kód správne vytvoriť. Stáva sa, že pri vytváraní čiarových kódov sa chybne použije kód Code 128 namiesto GS1-128.

Problematika značenia paletových balení je pomerne komplexná a nedá sa vyriešiť za jeden deň. V prípade, že plánujete začať značiť palety, odporúčame začať školením GS1-128, ktoré robíme vždy len pre jednu firmu na základe požiadavky alebo minimálne naštudovaním publikácie „Európska paletová etiketa“.

Online tvorba paletovej etikety

Ak nemáte softvér a potrebujete vytlačiť paletovú etiketu, môžete využiť bezplatnú on-line službu www.vytvoretiketu.sk. Vďaka povinnej registrácii sa používateľovi uchovávajú jeho nastavenia, napr. adresa spoločnosti a automaticky sa generuje nasledujúce SSCC číslo.

Príklad paletovej etikety, ktorá obsahuje:

  • kód SSCC ako jedinečné identifikačné číslo palety (00)
  • GTIN ako identifikáciu produktu, ktorý je na palete uložený (EAN kód kartónového balenia) (02)
  • počet kusov kartónov na palete (37)
  • číslo šarže (10)
  • dátum minimálnej trvanlivosti (15)