• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

radiofrekvencna-identifikaciadebug

Identifikácia

Rádiofrekvenčná identifikácia je automatická identifikačná metóda, ktorá umožňuje ukladanie a získavanie údajov používaním vysokofrekvenčných identifikačných prvkov využívajúcich pre svoju činnosť oblasť rádiových vĺn.

Na rozdiel od čiarových kódov, ktoré využívajú na kódovanie farebný kontrast medzi čiarami a medzerami, kód EPC je uložený v mikročipe. Mikročip je spolu s anténou a podložkou súčasťou RFID štítku pripevneného na tovare. Stačí, ak sa snímaný štítok nachádza v elektromagnetickom poli snímača, nakoľko je schopný vysielať rádiový signál cez rozličné materiály a na rôznu vzdialenosť (od niekoľko centimetrov až po niekoľko metrov). Pomocou štítkov sa môžu výrobky ľahko a jednoznačne identifikovať alebo spočítať, a štítok sa pritom ani nemusí nachádzať na viditeľnom mieste. Navyše technológia RFID umožňuje zosnímať až niekoľko sto kusov výrobkov súčasne, čo pri čiarových kódoch nie je možné. RFID štítok má väčšiu pamäť a preto je možné do nej zakódovať viacej informácií. Na prečítanie obsahu je potrebný snímač, nie je to čitateľné voľným okom a tak je aj bezpečnosť zakódovaných informácií vysoká.

Z technického hľadiska tvoria RFID technológiu tieto komponenty:
 


Dnes sa s rôznymi aplikáciami RFID stretávame v každodennom živote bez toho, aby sme si to uvedomovali (napr. v automobilových imobilizéroch, bezkontaktných identifikačných kartách, dochádzkových systémoch, bezpečnostných systémoch, náramky v aquaparkoch..). Vďaka štítkom pripevnených na tovare a snímačom rozmiestnených na všetkých strategických miestach, ako je výroba, sklady a obchody, je možné sledovať pohyb tovaru v celom dodávateľsko-odberateľskom reťazci, od výrobcu až k spotrebiteľovi. RFID technológia zasiahla za posledné desaťročia prakticky všetky oblasti a využíva sa vo viacerých odvetviach (logistika, zdravotníctvo, textil..).

RFID vs. Čiarové kódy

RFID štítky a čiarové kódy nesú informácie o produktoch. Avšak existujú významné rozdiely medzi týmito dvoma technológiami: 

Vlastnosti RFID Čiarový kód
Prenos dát Bezdrôtový Optický
Snímanie Bez priamej viditeľnosti Priama viditeľnosť
Frekvencia snímania Viacnásobná Jeden po druhom
Snímanie v pohybe Vysoká Nie
Bezpečnosť Áno Malá, ale možná
Veľkosť pamäte 1 bit - 16 MB

< 100 bajtov

Rýchlosť snímania 500/1 min 80/1 min