• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

radiofrekvencne-citackydebug

Čítačky

Čítačka je zariadenie, ktoré bezdrôtovo komunikuje s tagmi. Jej súčasťou je anténa alebo sústava antén, ktorá prijíma a vysiela elektromagnetické vlny. Anténa snímača je rovnako dôležitá ako anténa integrovaná v RFID tagu. Rozhodujúce sú jej smerové a polarizačné vlastnosti, umiestnenie, tvar a veľkosť.

Snímače vykonávajú kódovanie, dekódovanie, kontrolu a ukladanie dát z a do RFID tagov, komunikujú s identifikátorom a hlavným počítačom.

V závislosti od konkrétnej aplikácie môžu byť snímače mobilné alebo stacionárne, môžu byť súčasťou dopravníkových systémov, brán alebo v kombinácii s tlačiarňou alebo snímačom čiarových kódov.