• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Tagy

RFID tag (označovaný aj ako „štítok“ alebo „transpondér“) je malé elektronické zariadenie, ktoré je pripevnené k objektom alebo vložené do nich. Každý štítok sa skladá z čipu a antény.

V čipe sú zakódované dáta, ktoré identifikujú objekt, na ktorý je štítok pripevnený. Anténa umožňuje čipu vysielať informáciu k čítaciemu zariadeniu. V prípade tzv. pasívnych štítkov, ktoré neobsahujú vlastný zdroj napájania, anténa pomocou  indukcie napája čip z RF signálu vytváraného čítacím zariadením.

RFID tagy možno umiestniť na rôzne druhy tovarov, komponentov, dopravných prostriedkov, povrchov, materiálov a preto existuje veľa druhov štítkov, či už tvarom, veľkosťou, materiálom alebo vlastnosťou.  Je veľmi veľa druhov a na základe kritérií ako sú typ pamäte, frekvenčné pásmo, typ napájania, rozmery alebo cena, možno identifikátory deliť do skupín.

Podľa používanej frekvencie ich možno rozdeliť nasledovne:

Frekvencia Charakteristika Využitie
Mikrovlnná frekvencia
2,4 GHz
majú vyšší dosah rýchlo sa pohybujúce premety
automobily
Nízka frekvencia
125 - 134 kHz
dosah < 50cm
malý objem dát pri nízkej rýchlosti snímania
sú drahé
dajú sa snímať cez kvapaliny
dochádzkové systémy
automobilové imobilizéry
čipovanie zvierat
Vysoká frekvencia
13,56 MHz
dosah < 1m
dajú sa snímať cez kvapaliny
antikolízny systém (10-40 tagov za sekundu)
smart karty
sledovateľnosť paliet/kontajnerov
Ultravysoká frekvencia
860 - 868 MHz Európa
902 - 928 MHz USA
950 - 956 MHz Japonsko
frekvenčné pásmo pre EPC Gen2
dosah 1-6 metrov
vysoká rýchlosť snímania
nedajú sa snímať cez kvapaliny
antikolízny systém (50 tagov za sekundu)
sledovateľnosť paliet, kontajnerov
manipulácia s batožinou na letiskách

Podľa typu pamäte to môžu byť:

  • read only - obsahujú len dáta zakódované pri výrobe,
  • WORM - jedenkrát zapisovateľné, vhodné ako etiketa na tovar,
  • read/write - viackrát prepisovateľné.


Podľa typu napájania delíme tagy:

  • Aktívne tagy obsahujú vlastný zdroj energie – miniatúrnu batériu. Takéto RFID štítky môžu vykonávať zber, vyhodnocovanie a odosielanie údajov. Majú veľký dosah (okolo 100m), ale ich nevýhodou je obmedzená životnosť.
  • Pasívne tagy tvorené pasívnymi RFID prvkami, ktoré nemajú zabudovaný zdroj energie a na svoju činnosť získavajú energiu z magnetického pola čítacieho zariadenia. Veľkosť pamäte sa u týchto RFID prvkov pohybuje od 32 bitov do 5MB. V porovnaní s aktívnymi RFID prvkami vyžadujú čítacie zariadenia s vyšším príkonom a sú schopné komunikácie na menšiu vzdialenosť.
  • Poloaktívne (semiaktívne) tagy obsahujú vlastný zdroj energie, ktorý sa zapína alebo vypína neoddeliteľným obvodom pasívneho identifikátora prijímajúceho energiu dopytom čítačky.
  • Polopasívne (semipasívne) tagy obsahujú vlastný zdroj energie pre svoje vnútorné riadiace obvody, ale nie pre výkon vysielača. Ich vysielací výkon bude len energia odrazená späť alebo spätný rozptyl od čítačky. Polopasívne tagy so spätným rozptylom, tiež nazývané značky s podporou batérie, sú lacnejšie ako aktívne. Majú strednú čítaciu vzdialenosť medzi 3 až 15 m. Batéria zabezpečuje len napájanie vnútorných obvodov, ale nie je použitá na vysielaciu časť. Čítačka (prostredníctvom svojej antény) prenáša vysokofrekvenčnú energiu. Keď značka vstúpi do jeho čítacieho rozsahu, odráža ním generovanú vysokofrekvenčnú energiu na prenos dát. Rovnako ako aktívne identifikátory majú obmedzenú životnosť, pretože batéria sa nakoniec vybije. Čím viac je značka čítaná, tým skôr sa akumulátor vybije.