• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

RFID Lab

Laboratórium automatickej identifikácie tovaru a služieb spravované GS1 Slovakia bolo otvorené v roku 2009 za účelom poskytnutia uceleného pohľadu na využívanie štandardov GS1 v celom logistickom reťazci od výroby až po predaj. Laboratórium je schopné bez obmedzenia poskytovať služby pre všetky sektory, napr. obchod, výrobu, dopravu, zdravotníctvo, logistiku a podobne. Účelom laboratória je poskytovať služby slovenským výskumným pracoviskám, vysokým školám, podnikateľským subjektom, štátnej a verejnej správe. Laboratórne podmienky sú vhodné na testovanie, lebo ho možno viackrát opakovať v konzistentnom prostredí, kde je možné zmeniť napríklad len jednu z premenných a porovnať výsledky.

Hlavné ciele laboratória

  • Skúmať možnosti technológií, ich prezentovanie verejnosti, poskytovanie konzultačných služieb a vzdelávanie.
  • Ukázať využitie rádiofrekvenčnej identifikácie v rôznych častiach distribučného reťazca (vo výrobe, skladovaní, maloobchode).
  • Poskytnúť priestor pre partnerské firmy na odskúšanie aplikácií pre svojich zákazníkov. Laboratórium umožňuje svojim partnerom využiť inštalované technológie na vypracovanie pilotných projektov a aplikácií.
  • Spolupracovať s vysokými školami na riešení projektov vlastného výskumu a vývoja, ako aj vytvoriť priestor na riešenie spoločných projektov.
  • Predstaviť na reálnych príkladoch kľúčové štandardy GS1, t.j. čiarové kódy, EDI – elektronickú výmenu dát.