• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Organizačná štruktúra

Združenie GS1 Slovakia

Riadiacim orgánom združenia je Predstavenstvo. Zoznam členov Predstavenstva nájdete v registri záujmových združení právnických osôb.

Sekretariát združenia