• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Štruktúra EPC

Elektronický produktový kód sa skladá zo štyroch častí:

1. Hlavička

Napovie RFID čítačke aký druh čísla bude nasledovať. Do EPC možno zakódovať identifikačné čísla systému GS1: GTIN, SSCC, GLN, GRAI, GIAI, GSRN, GDTI...

2. EPC Manager číslo

Označuje spoločnosť, výrobcu, podobne ako GS1 prefix firmy v GTIN.

3. Druh výrobku

Označuje druh výrobku u daného výrobcu.

4. Sériové číslo

Posledné a najdôležitejšie, označuje konkrétny výrobok a umožňuje tak vyhľadávať údaje k nemu  pridružené.