• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Tlač čiarových kódov

Existuje viacero možností ako umiestniť čiarový kód na výrobok, kartón alebo paletu:

  • Ak potrebujete umiestniť na trh svoj nový výrobok, najlepšia možnosť je zahrnúť čiarový kód priamo do dizajnu obalu samotného výrobku. Grafické softvéry väčšinou dokážu vygenerovať čiarový kód podľa zadaného čísla. Ak to váš grafický softvér nedokáže, čiarový kód v elektronickej podobe vám vygenerujeme my a vy si ho následne vložíte do dizajnu obalu.
  • Ak nie je možné zahrnúť čiarový kód do dizajnu obalu výrobku, potom riešením je nalepovanie etikiet s čiarovým kódom na výrobok. Pre kalkuláciu na tlač takýchto etikiet s čiarovým kódom (poprípade inými údajmi), nám pošlite množstvo a rozmer požadovaných etikiet e-mailom.
  • Ak si chcete tlačiť etikety sami, potrebujete tlačiť napr. paletové etikety, alebo ťahať údaje do etikety zo svojho informačného systému, potom najvhodnejšia je kúpa softvéru na tlač čiarových kódov.

Cenník

Tlač čiarových kódov Cena bez DPH
Tlač etikiet na kotúč - termotransferová tlač individuálna kalkulácia podľa počtu a rozmerov etikety