• Prideliť ďalšie kódy
 • Odhlásiť kódy
 • Zmeniť fakturačné údaje
 • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Tlačiari & Grafici

Kvalita čiarových kódov

Na kvalitu čiarového kódu vplýva viacero faktorov a nedodržanie jedného z nich môže spôsobiť nečitateľnosť čiarového kódu.Čiarové kódy EAN majú spĺňať aspoň minimálne požiadavky medzinárodnej normy ISO/IEC 15420.

veľkosť symbolu

Je dôležité, aby sa veľkosť symbolu pohybovala v rámci dovolených hraníc zväčšenia alebo zmenšenia. Obzvlášť dôležité je dodržiavanie výšky symbolu.

šírka jednotlivých čiar a medzier

Pri prekročení tolerancií stanovenej šírky čiar a medzier jednotlivých znakov sa stráca schopnosť prečítať kód.

farebná kombinácia čiar a podkladového materiálu kódu

Farebná kombinácia čiarového kódu má byť zvolená tak, aby bol dostatočný kontrast medzi čiarami a medzerami.

Pričom platí:

 • čiary majú byť tmavé, napríklad čierne, tmavo-modré, tmavo-zelené
 • medzery majú byť svetlé, napríklad biele, červené, žlté

 Toto pravidlo sa vzťahuje na všetky typy čiarových kódov v systéme GS1.

 Najvhodnejšou kombináciou sú čierne čiary na bielom podklade. 

umiestnenie symbolu

Správne resp. nesprávne umiestnenie čiarového kódu môže výrazne ovplyvniť skenovanie. Čiarový kód má byť umiestnený tak, aby nebol ohnutý, prekrytý ani pokrčený. 

kvalita použitej tlačiarenskej techniky

Výber tlačiarne alebo softvéru pre generovanie čiarových kódov môže tiež vplývať na celkovú kvalitu kódu; napr. na laserových a termo-transferových tlačiarňach je možné vo všeobecnosti dosiahnuť lepšiu kvalitu kódu ako pri atramentových prípadne ihličkových tlačiarňach; pri softvéri je dôležité, aby bola správne vypočítaná kontrolná číslica, v opačnom prípade skener nedokáže kód správne dekódovať.

podkladový materiál

Rôzne podkladové materiály majú rôzne fyzikálne vlastnosti: priľnavosť, odrazivosť, oteruvzdornosť, farebnú stálosť, lesk, pórovitosť, vsakovanie, odolnosť voči vonkajším vplyvom a pod.; kvalita tlačiarenskej farby je tiež dôležitá.

Podrobné informácie nájdete v publikácii "Kvalita čiarových kódov EAN".

Najčastejšie chyby

Úlohou čiarového kódu je automatizácia predaja. Nekvalitný čiarový kód je nečitateľný a stráca svoje opodstatnenie.

Náklady na nekvalitné čiarové kódy môžu byť značné a preto Vás aj touto formou chceme upozorniť na niekoľko najčastejších chýb, ktoré sa v praxi vyskytujú.

 • zmenšenie alebo zväčšenie čiarového kódu EAN mimo dovolených hraníc
 • nedovolené zníženie požadovanej výšky čiarového kódu EAN
 • prekročenie tolerancií šírky čiar a medzier stanovenej normou
 • nevhodná farebná kombinácia, a z toho vyplývajúci nedostatočný kontrast symbolu
 • čiarový kód umiestnený na zakrivenej alebo inak nerovnej ploche obalu
 • prekrytie časti alebo celého čiarového kódu nepriehľadným materiálom
 • prekrytie čiarového kódu priehľadnou fóliou, ktorá znižuje prestupnosť svetla
 • čiarový kód umiestnený vo zvare obalu
 • nedodržanie svetlých okrajov (svetlá oblasť pred a za čiarovým kódom)
 • nesprávne vypočítaná kontrolná číslica