• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Už máme pridelené kódy a potrebujeme ďalšie

Ak už máte pridelené kódy, potom na pridelenie ďalších stačí dodatok k zmluve. Ten si vytvoríte v aplikácii EANonline. Pridelenie nových kódov musí byť písomnou formou, pretože ide o rozšírenie predmetu zmluvy.

Ak už používate EANonline

V pravom hornom rohu sa prihláste pomocou GLN a prihlasovacieho hesla.

Ak ste ešte EANonline nikdy nepoužívali

V pravom hornom rohu kliknite na registrácia/generovanie hesla. Prihlasovacie údaje budú zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v zmluve.

E-mailovú adresu, na ktorú príde heslo, si môžete preveriť v službe GEPIR kde stačí zadať kód jedného výrobku. Nájdete tam aj GLN firmy.

Na čo slúži EANonline

  • na vytváranie žiadostí o pridelenie nových kódov
  • na evidenciu pridelených kódov
  • na aktualizáciu kontaktných údajov