• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Valné zhromaždenie 2020 OZNAM

 

Podľa čl. XVII, bod 17.8. Stanov GS1 SLOVAKIA prvé riadne Valné zhromaždenie bude zvolané do 30.06.2020.

 

(i) Podľa Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR číslo: OLP/273112020 zo dňa 23.03.2020 sa od 24.03.2020 do odvolania zakazuje právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy;

 

(ii) Valné zhromaždenie GS1 SLOVAKIA spadá pod pojem hromadné podujatie inej povahy, ktoré je podľa Opatrenia zakázané organizovať a usporadúvať a preto je uskutočnenie valného zhromaždenia GS1 SLOVKIA dočasne zakázané.

 

 

Uvedené je platné až do zrušenia alebo obmedzenia zákazu podľa Opatrenia.