• Prideliť ďalšie kódy
 • Odhlásiť kódy
 • Zmeniť fakturačné údaje
 • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Veľkoobchod

Skupinové, veľkoobchodné balenia majú mať tiež svoj kód, aby bolo možné automatizovať predaj skenovaním. Najdôležitejšie je, aby každé skupinové/kartónové balenie malo pridelené svoje vlastné jedinečné identifikačné číslo GTIN. Sú dve možnosti, ako označiť veľkoobchodné balenie pričom každá z možností má svoje za aj proti

 • kódom EAN-13
 • kódom ITF-14
 • kódom GS1-128

Veľkoobchodné balenie označené kódom EAN-13

Veľkoobchodnému baleniu pridelíte najbližšie voľné číslo z rozsahu kódov, ktoré máte na výrobky. Do evidencie si ale musíte uviesť, že je to kód pre veľkoobchodné balenie. Tento spôsob umožňuje identifikovať len druh balenia a nie je možné zakódovať ďalšie informácie potrebné pre spätnú vysledovateľnosť (dátum a šarža sa pri naskladňovaní zadajú ručne alebo ich odberateľ dostatne od dodávateľa v EDI správe DESADV).

Obrázok čiarového kódu EAN-13 na veľkoobchodnom balení musí byť väčší, aby ho bolo možné skenovať z väčšej vzdialenosti. Šírka modulu v rozmedzí 0,495 mm - 0,660 mm. Čomu zodpovedá 150 - 200 % veľkosť čiarového kódu a nasledujúce rozmery:

 • Minimálna veľkosť čiarového kódu EAN-13 pre veľkoobchodné balenie je 55,94 x 38,87 mm.
 • Maximálna veľkosť čiarového kódu EAN-13 pre veľkoobchodné balenie je 74,58 x 51,82 mm.

Kód EAN-13 môže byť problém vytlačiť priamo na vlnitú lepenku. Tento spôsob značenia je vhodný, ak sa kódy tlačia na štítky, pretože v porovnaní s kódom ITF-14 a GS1-128 je menší. 

Veľkoobchodné balenie označené kódom ITF-14

V prípade, že sa má čiarový kód s identifikačným číslom tlačiť priamo na kartón, potom je vhodné použiť čiarový kód ITF-14. Technické prevedenie kódu umožňuje tlač priamo na vlnitú lepenku.

Výška čiar je vždy 31,75 mm. Tmavý rámik je povinnou súčasťou (minimálne dolná a horná čiara musia byť vždy).

 • Minimálna veľkosť čiarového kódu ITF-14 pre veľkoobchodné balenie je 71,40 x 31,75 mm.
 • Maximálna veľkosť čiarového kódu ITF-14 pre veľkoobchodné balenie je 142,75 x 31,75 mm.

Do kódu ITF-14 sa kóduje len 14-miestne GTIN. Identifikačné číslo pre tento typ čiarového kódu si vytvoríte sami, len si musíte viesť evidenciu o tom, že ste takýto kód vytvorili a pridelili.

Kód ITF-14 sa nedá skenovať pri maloobchodných pokladniach. Ak je teda predpoklad, že takýto kód sa bude skenovať pri maloobchodnej pokladni, potom musíte použiť kód EAN-13.

Postup tvorby 14-miestneho GTIN:

 • Zvolíte si tzv. logistickú premennú, ktorá bude prvou číslicou zľava. Každá logistická úroveň balenia výrobku bude mať svoju logistickú premennú. Prvá úroveň balenia bude mať logistickú premennú 1, druhá úroveň 2, atď. Nemôžete použiť 0 a 9.
 • Za logistickou premennou nasleduje prvých 12 číslic EAN kódu vo vnútri balenia (bez kontrolnej číslice)
 • poslednou, 14. číslicou, je kontrolná číslica

 

Veľkoobchodné balenie označené kódom GS1-128

Čiarový kód GS1-128 sa používa v tom prípade, ak je potrebné na kartónové balenie okrem identifikačného čísla pridať aj doplnkové informácie o šarži alebo dátume. Vtedy sa kód nedá predtlačiť, ale musí sa tlačiť vždy online. K dispozícii musíte mať tlačiareň so softvérom, ktorá bude kódy tlačiť automaticky.

Do čiarového kódu GS1-128 sa kóduje 14-miestne GTIN (viď postup tvorby 14-miestneho GTIN). Kód sa zostavuje pomocou tzv. aplikačných identifikátorov. Údaje je možné rôzne nakombinovať podľa potreby. Štandardne sa kvôli spätnej vysledovateľnosti používajú tieto:

 • (01) GTIN kartóna
 • (10) šarža
 • (15) dátum výroby; (15) dátum minimálnej trvanlivosti alebo (17) dátum spotreby - vždy ten dátum, ktorý sa uvádza na výrobku v zmysle legislatívy
 • (21) sériové číslo, ak je produkt takej povahy, že je potrebné ho uvádzať - napr. chladnička, počítač

Veľkosť kódu je variabilná. Čím viac údajov sa kóduje, tým je kód väčší. Výška je vždy 31,75 mm. Šírka modulu 0,495 - 1,016 mm.