• Prideliť ďalšie kódy
 • Odhlásiť kódy
 • Zmeniť fakturačné údaje
 • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Výhody GDSN

Synchronizačná sieť slúži na zdieľanie informácií o produktoch. Výrobca uloží základné údaje o svojich výrobkoch do katalógu a odberateľ bude môcť o tieto informácie požiadať. Keď dostane predajca povolenie, tak začne prebiehať synchronizácia údajov. To znamená, že pri každej zmene výrobku (či už sa jedná o zmenu balenia, objemu, veľkosti, zrušenie výrobku alebo predstavenie nového výrobku), akonáhle zmení výrobca túto informáciu v sieti, táto sa ihneď zmení aj v databáze odberateľa. Tým vznikne len malá šanca, že objednaný tovar bude mať iné vlastnosti a rozmery, ako tovar doručený, alebo že objednaný tovar sa už nevyrába. S GDSN odpadne množstvo problémov s kontrolou a overovaním produktových informácií a ušetrí sa veľa hodín, ktoré boli predtým využité na riešenie vzniknutých problémov. Synchronizačná sieť funguje na báze presných noriem a štandardov. Výrobca zadá informácie výrobku len raz a všetci jeho odberatelia si budú môcť tieto informácie stiahnuť v rovnakom formáte. To ušetrí náklady pre výrobcov, ktorí dodávajú tovar viacerým predajcom.

Do GDSN je možné zadať veľké množstvo údajov (nazývame ich atribúty) o jednotlivých výrobkoch, výrobcovi alebo promočných aktivitách. Niektoré z nich sú povinné, niektoré nie. Výrobca musí vyplniť len povinné a potom tie, ktoré od neho požadujú jeho odberatelia. Predajca si zas môže vybrať, ktoré informácie o produktoch bude dostávať a ktoré sa mu nebudú zobrazovať. Tým sa veľmi zjednoduší poskytovanie informácií od dodávateľa, ktorý predáva svoje výrobky niekoľkým odberateľom. Na druhej strane predajca bude mať väčšiu záruku, že informácie, ktoré dostal budú pravdivé.

Zhrnutie výhod GDSN

 • Zvýšenie efektivity práce
 • Zníženie nákladov na distribučný reťazec o 1-3%
 • Zníženie počtu chýb pri objednávkach
 • Redukcia času potrebného na nákup tovaru
 • Skrátenie času potrebného na predstavenie nového tovaru
 • Zníženie nákladov na dopravu a logistiku
 • Zníženie skladových zásob
 • Zlepšenie komunikácie
 • Zníženie času potrebného na úpravu údajov o 70%
 • Štúdie spoločnosti A. T. Kearney (2003) ukazujú, že návratnosť investície, pri plnom využití výhod, ktoré GDSN poskytuje, môže prekročiť 500% už počas prvých piatich rokov