• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Využitie v praxi

Firmy na Slovensku začali používať RFID technológiu v priebehu posledných pár rokov. Iba malé percento spoločností používa RFID dlhšie než 5 rokov. Tento fakt poukazuje na relatívnu novosť tejto technológie medzi slovenskými firmami. Jedným z najčastejších dôvodov implementácie RFID vo firmách na Slovensku je vysledovateľnosť tovaru (alebo výrobkov). Ďalším, aj keď menej konkrétnym dôvodom je získanie konkurenčnej výhody. V súčasnosti žiadna veľká spoločnosť nepožaduje od svojich dodávateľov zavedenie RFID technológie (ako na príklad Walmart v USA).

RFID technológia sa môže využívať vo viacerých odvetviach a postupom času, ako aj rozvoj postupuje dopredu, budeme môcť hovoriť, že neexistuje odvetvie, kde by RFID technológia nemala svoje uplatnenie.

Tu je zopár príkladov toho, kde sa RFID používa v reálnom svete aplikácií.

Logistika a viditeľnosť v distribučnom reťazci

V každej fáze distribučného reťazca je produkt zosnímaný a dáta sú on-line prenesené cez server do databázy informačného systému, čo umožňuje viditeľnosť a možnosť sledovať objednávky v reálnom čase. Pomáha, napríklad, zmenšovať počet chybných výrobkov a tým pádom klesajú aj reklamácie, dá sa zaistiť včasné plnenie objednávok, čo napomáha zvýšiť zákaznícku spokojnosť. Umožňuje sledovať efektivitu jednotlivých pracovníkov a pomáha v riadení kvality, lebo sa stará o dodržanie postupnosti výrobných operácií podľa technologických postupov, čo vedie k úsporám.

Sledovanie úrovne zásob

Sledovanie úrovne zásob je prospešné v širokom priereze nie len priemyselných odvetví, ale aj maloobchodný sektor má veľký potenciál, pokiaľ sa jedná o použitie RFID. S navrhnutým inventarizačným systémom na zdieľanie dát sa nemôže stať, že by na sklade nejaký tovar chýbal alebo ho bol nadbytok. V prípade inventarizácie, môžu zamestnanci s ručnou čítačkou spočítať množstvo zásob v priebehu niekoľkých minút.

Sledovanie účastníkov

Organizátori veľkých konferencií, festivalov alebo všeobecne akcií, kde je väčšia masa ľudí, vedia, že je náročné sledovať chod účastníkov. Prichádza riešenie, výmena osobnej registrácie za RFID náramky s údajmi účastníka a pri vchodoch umiestniť RFID brány. RFID čipové náramky fungujú aj v aquaparkoch, pri ktorých je vysoký komfort použitím jednotného vstupového a platiaceho prvku. Predstavuje súbor technických a programových prostriedkov zabezpečujúcich jednoduchú prevádzku aquaparku, wellness, fitnes či vitálneho sveta.

Kontrola vstupu

Väčšina spoločností pre zaznamenávanie dochádzky svojich zamestnancov využíva čipové karty, ktoré využívajú RFID technológiu. Tieto bezkontaktné karty sa dajú využiť nie len pri prístupových systémoch, ale aj pri stravovacích, parkovacích, zákazníckych a vernostných systémoch. Stretnúť sa s nimi dá aj mimo zamestnania, ako napríklad v školách, fitnes centrách, športových strediskách, obchodoch.

Práčovne

Veľké spoločnosti, ako sú napríklad kasína, často spravujú väčšie množstvo zamestnaneckých uniforiem. S RFID riadením bielizne možno sledovať, ktorá uniforma bola priradená ktorému zamestnancovi, aké operácie boli vykonávané, aké sú staré, koľkokrát boli opraté a tiež sa dajú zistiť chýbajúce uniformy.