• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

VZ 20.09.2018

Materiály z Valného zhromaždenia GS1 Slovakia 2018:

  1. Pozvánka
  2. Materiály
  3. Notárska zápisnica