• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

GS1 XML

Štandard XML bol všeobecne vytvorený pre výmenu údajov cez internet. V rámci množiny štandardov GS1 je využívaný pre elektronickú výmenu údajov, avšak nebol navrhnutý, aby sa stal konkurenciou, alebo aby nahradil GS1 EANCOM. Pôvodne adresoval iné skupiny používateľov ako existujúci GS1 EANCOM štandard. Dnes sa ale oba štandardy využívajú paralelne.

Štandardy GS1 XML poskytujú množinu XML schém, ktoré sa používajú na vytvorenie XML dátových dokumentov a ich overenie počas obchodnej výmeny informácií. Takéto obchodné správy sú ekvivalentné s papierovými obchodnými dokumentami.

GS1 XML schémy boli vytvorené na základe UML modelov obchodných procesov. Tento spôsob zabezpečuje, že obchodné správy sú nezávislé od syntaxy a odvodené od obchodných procesov. Modely je možné namapovať do ľubovolnej technickej syntaxy, ktorá umožňuje výmenu obchodných údajov. V prípade nových technológií tým bude zabezpečená možnosť ich využitia aj do budúcnosti.

Schémy najbežnejších obchodných správ v štandarde GS1 XML.