• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Základné informácie

Partnerský program GS1 Slovakia predstavuje stupeň spolupráce s firmami, ktoré majú záujem zodpovedne rozširovať GS1 štandardy či už formou partnerstva, predovšetkým za účelom konkrétneho cieľu alebo projektu, alebo certifikovaného partnerstva, určeného pre dlhodobú zodpovednú spoluprácu. Taktiež predstavuje možnosť zviditeľniť svoju firmu v rámci GS1 ekosystému na Slovensku, ktorý predstavuje viac ako 4000 firiem (používateľov štandardov GS1) z rôznych odvetví..

Partner - ľubovoľná firma, ktorá má záujem s GS1 Slovakia spolupracovať, rozvíjať štandardy GS1, propagovať systém štandardov GS1, prípadne sa iným spôsobom podieľať na tomto partnerstve v rôznych oblastiach.

Certifikovaný partner - spoločnosť, ktorá spĺňa vysoké nároky na odbornosť, garantuje svojim zákazníkom správnu a úplnú implementáciu GS1 štandardov a je nositeľom inovácií pri zachovaní vysokej miery integrity a zodpovednosti.

Dokumenty na stiahnutie