• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

zdravotnictvodebug

Zdravotníctvo

 

Zdravotníctvo je špecifickým a vysoko regulovaným odvetvím. Logistické procesy sú v ňom ale podobné ako inde a potreba presnej vysledovateľnosti je ešte vyššia. Úloha štandardov GS1 v zdravotníctve je jednoznačná.

Organizácia GS1 už dlhodobo spolupracuje v oblasti zavádzania štandardov do sektoru zdravotníctva s významnými farmaceutickými a distribučnými spoločnosťami, hlavnými európskymi aj svetovými odbornými asociáciami, regulačnými inštitúciami aj s poprednými klinikami a zdravotníckymi zariadeniami. Cieľom tejto rozsiahlej spolupráce je zavedenie štandardnej identifikácie, automatického zberu dát pre potreby zabezpečenia efektívnosti a prehľadnosti zdravotníckeho logistického reťazca, dosiahnutie vysledovateľnosti liekov, lekárskych nástrojov a liekov, v neposlednom rade aj zvýšenie bezpečnosti pacientov a zníženie chýb a omylov v zdravotnej starostlivosti a nákladov liečenia všeobecne.

Okrem globálnych projektov máme na Slovensku aj jednu špecifickú implementáciu štandardov GS1 v zdravotníctve. Je to použitie kódu GDTI na receptoch všetkých zdravotných poisťovní.

Štandardy GS1, tak ako ich poznáme sú vhodné na identifikáciu všetkých potrebných komponentov distribučného reťazca v zdravotníctve, identifikáciu lokalít, pacientov, personálu, liekov a zdravotníckych pomôcok.

Na lieky a zdravotnícke pomôcky sa vzťahujú aj nariadenia a požiadavky európskej legislatívy, o ktorých si môžete prečítať tu:

 Základným štandardom v systéme GS1 je číslo GTIN, ktoré slúži ako identifikátor obchodnej položky. Toto číslo je celosvetovo jedinečné a jeho prideľovanie a zmena sa riadi Pravidlami pre prideľovanie GTIN v zdravotníctve. Celé pravidlá si môžete v anglickom jazyku stiahnuť na globálnej stránke GS1.