• Prideliť ďalšie kódy
  • Odhlásiť kódy
  • Zmeniť fakturačné údaje
  • Zrušiť zmluvu
Registrácia / generovanie hesla

Postup registrácie

  • Prejdite cez 5 krokov registrácie.
  • Zmluvu z 5. kroku registrácie vytlačte dvakrát, podpíšte a pošlite poštou na našu adresu.
  • Keď dostaneme zmluvu, ešte v ten deň vystavíme preddavkovú faktúru a zašleme e-mailom.
  • Po pripísaní úhrady na náš bankový účet pridelíme požadované kódy.
Pokračuj na ďalší krok